Ballond'or Project

Talent

Hayate Kato

Hyuma Misumi

Taisei Ueno

Kairi Mori

Kouta Wey Nakajima

Takuto Osawa

Taiga Tamura

Yuma Aoki

Rui Iida

Ren Tanaka

Keito Watanabe

Genki Tsukamoto

Tomoya Uchida

Akito Tanabe

Syuto Saitou

Kazuki Nishidate

Rintaro Motohashi

Rai Mitaka

Coach

Daisuke Miura

Koya Watanabe

Shigeo Miyaji

Keisuke Fujii

Shohei Kaneko

Fan